نیازی نیست کیفیت های ماشین را ارتقا بدهیم!

بالایی ها شعور مسائل اقتصادی را ندارند!

ما هر آشغالی تولید کنیم مردم می خرند!

چه ضرورتی دارد که یک خودروسازی فناوری جدید عرضه کند وقتی مردم برای ماشینی که معلوم نیست کی ساخته می شود صف می کشند؟ ما هر آشغالی تولید کنیم مردم می خرند، نیازی نیست کیفیت های ماشین را ارتقا بدهیم! تحلیل و قضاوت با شما ...

حجم ویدیو: 6.17M | مدت زمان ویدیو: 00:04:02

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها