سامانه پژوهش و بومی سازی ایمپاسکو راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در راستای ارتقاء و هدفمندسازی فعالیت های صورت گرفته در زمینه بومی سازی در ستاد و مجتمع های زیر مجموعه ایمپاسکو و اطلاع مطلوب تر نیازهای بومی سازی و توانمندی های بومی سازی و در جهت دریافت و حمایت از ایده های کاربردی در زمینه موضوع فعالیت های شرکت سامانه پژوهش و بومی سازی شرکت به آدرس rtl.impasco.gov.ir راه اندازی شد.

سامانه پژوهش و بومی سازی ایمپاسکو راه اندازی شد

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها