گزارش بانک مرکزی نشان داد:

رشد ۳۷.۵ درصدی قیمت و افزایش ۳۱ درصدی کرایه‌بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن در فروردین ماه سال ۹۹ نشان می‌دهد در شهر تهران ۲۸.۷ و در کل مناطق شهری کشور ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده استمتوسط قیمت مسکن در شهر تهران در یک سال منتهی به فروردین‌ماه امسال ۳۷.۵ درصد افزایش یافته است اما حجم معاملات در همین مدت نسبت به ماه قبل ۸۷.۸ درصد و نسبت به فروردین سال گذشته ۶۳.۷ درصد افت داشته است.

 

متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در یک سال منتهی به فروردین‌ماه امسال ۳۷.۵ درصد افزایش یافته است اما حجم معاملات در همین مدت نسبت به ماه قبل ۸۷.۸ درصد و نسبت به فروردین سال گذشته ۶۳.۷ درصد افت داشته است.

بررسی شاخص کرایه مسکن در فروردین ماه سال ۹۹ نشان می‌دهد در شهر تهران ۲۸.۷ و در کل مناطق شهری کشور ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

 

به گزارش مستقل آنلاین براساس گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه سال ۹۹، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱.۲ هزار واحد مسکونی محدود شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۷.۸ و ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۵۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که از مجموع ۱۲۴۳ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 41.5 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع در مقایسه با فروردین ماه سال ۹۸، سهم واحدهای تا ۵ سال، ۱۰-۶ سال و بیش از ۲۰ سال ساخت به ترتیب حدود ۱.۵، ۰.۵ و ۱.۹ واحد درصد افزایش یافته است.

 

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردین ماه سال ۹۹ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۵ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با سهم‌های ۸.۵ و ۸.۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.

در مجموع 72.4 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در فروردین ماه سال ۹۹ مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱، ۷، ۶، ۱۵، ۳ و ۸) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۷.۶ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

 

در فروردین ماه سال ۹۹، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۵۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱.۲ درصد کاهش و ۳۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۳۱۳.۲ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۷۴.۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۹۸ به ترتیب ۲۹ و ۵۱.۸ درصد افزایش نشان می‌دهند.

 

‍‍‍

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها