شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ایران- فصل تابستان ١٣٩٨

تورم تولیدکننده معدن در تابستان به 59 درصد رسید

میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٧، ٥١.٤ درصد افزایش دارد.

تورم تولیدکننده معدن در تابستان به  59 درصد رسید

گروه اقتصادی مستقل آنلاین- شیرین سعیدی/تغییرات شاحص بخش معدن در چهار فصل منتهی به تابستان 98 در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل به 59.2 درصد رسید. این در حالی است که تمامی بخش‌های معدن در این مدت افزایشی بیش از 50 درصد را داشته‌ البته در این بین فقط استخراج سایر معادن حدود 34 درصد تورم داشته است. 

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان ١٣٩٨ به 3.5 درصد رسید که در مقایسه با همین مدت در فصل بهار ١٣٩٨، حدود ١٣.٤ واحد درصد کاهش دارد.

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به 59.2 درصد رسید که نسبت به مدت در فصل قبل ٠.٣ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه  استخراج زغال سنگ (٧١.٩ درصد)، استخراج کانه‌های فلزی (٦٥.٤ درصد) و استخراج سایر معادن (٣٤.٠ درصد) است.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان ١٣٩٨ به 3.5 درصد رسید که در مقایسه با همین مدت در فصل بهار  ١٣٩٨، حدود ١٣.٤ واحد درصد کاهش دارد. تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل منفی ١.٣ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ٣.٥ درصد و استخراج سایر معادن ٥.٩ درصد است. تورم فصلی هر سه گروه عمده استخراج معادن در حال بهره‌برداری کشور در مقایسه با فصل بهار سال‌جاری کاهش داشته است.

 

تورم سالانه کل بخش معدن

بخش

تورم تابستان 97 (درصد)

تورم تابستان 98 (درصد)

معدن

30.8

59.2

استخراج زغالسنگ

29.3

71.9

استخراج کانه‌های فلزی

38.3

65.4

استخراج سایر معادن

10.2

34

 

 

 

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١٣٩٨ به 51.4 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار سال جاری، ١٢.٩ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٧، ٥١.٤ درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ (٩١.٦ درصد) استخراج کانه‌های فلزی (٥١.٨ درصد) و استخراج سایر معادن (٣٨.٤ درصد) است. تورم نقطه به نقطه هر سه گروه عمده در مقایسه با فصل قبل کاهش داشته است.

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها