آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان تام الاختیار اشخاص حقوقی سهامدار شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام) ثبت شده به شماره 433049 و شناسه ملی 10320839651دعوت میشود ،تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 16:00 مورخ 1402/12/12 در محل تهران خیابان شیراز جنوبی پایین تر از بزرگراه شهید همت نبش کوچه رضوان شماره 7 برگزار می‌شود، حضور بهم رسانند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام)

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان تام الاختیار اشخاص حقوقی سهامدار شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام) ثبت شده به شماره 433049 و شناسه ملی 10320839651 دعوت میشود ،تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 16:00 مورخ 1402/12/12 در محل تهران خیابان شیراز جنوبی پایین تر از بزرگراه شهید همت نبش کوچه رضوان شماره 7 برگزار می‌شود، حضور بهم رسانند.

ســهامداران محترم و یا نماینده قانونی صاحب سهم میبایست یک ساعت قبل از شروع جلسه با ارائه کارت ملی و مدارک نمایندگی معتبر در محل جلسه جهت اخذ کارت ورود حضور بهم رسانند. سهامدارانی که امکان حضور در مجمع را ندارند میتوانند نسبت به مشاهده آنلاین برگزاری مجمع، از طریق وبسایت رسمی شرکت به نشانی www.taavon-ins.ir اقدام نمایند.

دستور جلسه

:1استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

:2اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی شرکت در باره گزارش توجیهی افزایش سرمایه

3: بررسی و تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی شرکت

4: اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت

5: سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها