اگر بخاطر کسری بودجه همه‌چیز را گران کردید حداقل به مردم بگویید!

دلیل افزایش قیمت را صادقانه مشخص کنید، اگر کسری بودجه مشکل است باید بیان شود.

اگر بخاطر کسری بودجه همه‌چیز را گران کردید حداقل به مردم بگویید!

 سرکوب قدرت خرید نیمی از مردم کشور مغایر شعار سال!

خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت:

از ابتدای سال شاهد افزایش نرخ انواع تعرفه‌های مختلف هستیم که با شعار سال مغایرت جدی دارد.

دولت دلیل افزایش قیمت را صادقانه مشخص کند، اگر کسری بودجه مشکل است باید بیان شود دولت به کنترل قیمت‌ها متعهد بشود.

حجم ویدیو: 5.25M | مدت زمان ویدیو: 00:03:11

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.