حتی اگر دستمزد را ۱۰۰ درصد هم افزایش دهید باز هم نمی‌توان زندگی کرد

حتی اگر دستمزد را ۱۰۰ درصد هم افزایش دهیم باز هم شکاف بین دستمزد و تورم وجود دارد.

حتی اگر دستمزد را ۱۰۰ درصد هم افزایش دهید باز هم  نمی‌توان زندگی کرد

با دستمزد ناچیز معیشت کارگران یک هفته هم دوام نمی‌آورد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت:

دستمزد از مباحث بسیار مهم هر سال است و باید به نتیجه برسد. این طور نیست که دستمزد موضوع کوچکی باشد و با بی‌تفاوتی از کنار آن بگذریم.

مسائلی مطرح می‌شود نظیر اینکه سال گذشته دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت و چون مبلغ زیادی بود روی تورم اثر گذاشت با هیچ منطقی سازگار نیست و به لحاظ کارشناسی بنیان و اساسی ندارد.

حتی اگر دستمزد را ۱۰۰ درصد هم افزایش دهیم باز هم شکاف بین دستمزد و تورم وجود دارد؛ بنابراین باید پایه مزدی را تقویت کنیم تا این شکاف ناعادلانه به تدریج از بین برود.

دستمزد کارگری باید به گونه‌ای تصویب شود که کارگران از عهده هزینه های زندگی در سال آینده برآیند و دوام بیاورند.

با دستمزد ناچیز معیشت کارگران یک هفته هم دوام نمی‌آورد؛ دستمزدی که قرار است در شورای عالی کار تعیین شود باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، تورم‌ و نوسانات بازارهای ارز باشد./ایسنا

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.