افزایش۱۷ درصدی تورم تولیدکننده بخش معدن در بهار 98+جدول

مستقل آنلاین /گروه اقتصادی-همچنین شاخص قیمت تولیدکننده در استخراج کانه‌های فلزی آهنی از عدد ۵۳۱.۴ به عدد ۶۰۷.۴ رسید و با ۱۴.۳ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را بر افزایش شاخص گروه استخراج کانه های فلزی داشته است. شاخص قیمت رشته فعالیت معدنی استخراج سنگ های آهنی، بیشترین اثرگذاری را بر افزایش شاخص زیرگروه استخراج کانه‌های فلزی آهنی داشته که به طور عمده، ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی کنسانتره آهن است.

افزایش۱۷ درصدی تورم تولیدکننده بخش معدن در بهار 98+جدول

گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن فصل بهار ١٣٩٨ (برمبنای سال پایه ١٣٩٠) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.بر این اساس شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش معدن در فصل بهار ١٣٩٨، با ۱۶.۹ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل، به عدد ۴۷۴.۶ رسید.

به گزارش مستقل آنلاین بر پایه این گزارش گروه ها و رشته فعالیت های معدنی که به ترتیب بیشترین تأثیر را در تغییرات فصلی این شاخص داشته‌اند؛‌عبارتند از گروه استخراج کانه های فلزی که  بیشترین تاثیر را بر افزایش ۱۶.۹ درصدی  شاخص قیمت تولید کننده کل بخش معدن داشته است. این گروه شامل استخراج کانه‌های فلزی آهنی و استخراج کانه‌های فلزی غیرآهنی است که به ترتیب دارای تاثیر عمده بر تغییرات شاخص کل بخش معدن هستند.

همچنین شاخص قیمت تولیدکننده در استخراج کانه‌های فلزی آهنی از عدد ۵۳۱.۴  به عدد ۶۰۷.۴ رسید و با ۱۴.۳ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را بر افزایش شاخص گروه استخراج کانه های فلزی داشته است. شاخص قیمت رشته فعالیت معدنی استخراج سنگ های آهنی، بیشترین اثرگذاری را بر افزایش شاخص زیرگروه استخراج کانه‌های فلزی آهنی داشته که به طور عمده، ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی کنسانتره آهن است.

شاخص قیمت تولیدکننده استخراج کانه‌های فلزی غیرآهنی از عدد ٣٠٧,٧ به عدد ۳۴۶.۰ رسید و با ۱۲.۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل رتبه دوم تاثیرگذاری بر افزایش شاخص گروه استخراج کانه ‌های فلزی را داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده در فعالیت استخراج سنگ مس  از رقم ٢٧٩,٨ به رقم ٣١٨.٨ رسید و به این ترتیب نسبت به فصل قبل ۱۴.۰ درصد افزایش نشان داده است، این افزایش به طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی کنسانتره مس است.

گروه استخراج زغال سنگ با افزایش ٧٣,١ درصدی رتبه دوم تاثیر گذاری بر افزایش شاخص قیمت کل بخش معدن را داشته است. عدد شاخص این گروه از عدد ٣٨٣.١ در فصل زمستان ١٣٩٧ به ۶۶٣.٠ در فصل بهار ١٣٩٨ رسید. افزایش شاخص این گروه به دلیل افزایش قیمت ماده معدنی کنسانتره زغال سنگ است.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها