وام 15 میلیون تومانی برای بازنشستگان/ خبر جدید آمد

نوبت اول وام ۱۵ میلیون تومانی در شهریور 1401 به حساب بازنشستگان واریز شد.

به گزارش مستقل آنلاین؛ وام پانزده میلیون تومانی به حساب بازنشستگان کشوری واریز شد.

عصر دیروز، واریز وام ضرروی پانزده میلیون تومانی به حساب بازنشستگان مشمول انجام شد؛ مشمولان نوبت اول توانستند این وام را دریافت کنند.

این واریزی نوبت اول از سال ۱۴۰۱ بود که از سوی بانک صادرات به حساب  ۳۱ هزارو ۴۷۹  بازنشسته کشوری واریز شد؛ تعدادی از بازنشستگان در نوبت صبح وام خود را دریافت کردند اما تا پایان عصر، واریزی به حساب تمام مشمولان صورت گرفت.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها