برگزاری موفقیت‌آمیز ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) مجتمع پتروشیمی جم

ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) مجتمع پتروشیمی جم با حضور گروهی از ممیزان شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران با موفقیت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم؛ ممیزی مراقبتی نوبت دوم سیستم مدیریت یکپارچه IMS طی روزهای شنبه تا دوشنبه، 8 تا 10 مردادماه توسط شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران به نمایندگی از TUV اتریش از مجتمع پتروشیمی جم صورت گرفت.

طی این فرایند ممیزی اعتبار گواهینامه استاندارد سیستم‌های مدیریت کیفیت 9001:2015ISO، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 45001ISO، سیستم مدیریت زیست محیطی 14001ISO و نیز سیستم مدیریت انرژی 50001ISO به مدت یک سال تمدید گردید.

گفتنی است این رویداد با بررسی روندهای جاری، پایش اهداف و برنامه‌ها و حصول اطمینان از الزامات مورد اشاره در دامنه هر یک از استانداردهای مدیریتی مد نظر توسط گروه ممیزان انجام شد.

 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها