سومین همایش آموزش کارکنان شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات برگزار شد

سومین همایش آموزش کارکنان شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات با موضوع مدیریت کیفیت برگزار شد. شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات جهت بهبود عملکرد درون سازمانی ،حفظ و ارتقاء کیفیت محیط کار، سومین همایش آموزشی خود را در روز پنج شنبه 30/4/1401 برگزار کرد.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها