طب ایرانی یا اسلامی به هیچ وجه جای واکسن را نمی‌گیرد

هیچ یک از توصیه های طب ایرانی نمی تواند جایگزین واکسیناسیون شود. افرادی که جریانات مخالفت با واکسن را مدیریت و هدایت می کنند، عموما سطح دانش سلامت و پزشکی اندکی دارند.

عضو هیات علمی دانشکده طب ایرانی بابل گفت:

هیچ یک از توصیه های طب ایرانی نمی تواند جایگزین واکسیناسیون شود. 

 افرادی که جریانات مخالفت با واکسن را مدیریت و هدایت می کنند، عموما سطح دانش سلامت و پزشکی اندکی دارند.

مطالبی که در مخالفت با واکسیناسیون گفته می شود، پشتوانه علمی ندارد.

 نتایج حاصل از واکسیناسیون، بهترین عامل برای مقابله با شبهه افکنی ها در مورد واکسن است.

 در حال حاضر واکسیناسیون، مهمترین عامل پیشگیری از مرگ و میر بیماران و عوارض ناشی از کرونا است.

در آینده نیز افرادی که واکسینه شده اند حتی با تسلط جهش های جدید ویروس، کمتر دچار مرگ و میر و عوارض شدید بیماری کرونا، خواهند شد.

 در کشور ما، علیرغم شبهه افکنی ها در مورد واکسن و فعالیت های زیاد جنبش های ضد واکسن، درصد زیادی از مردم از واکسیناسیون عمومی علیه کرونا استقبال کرده اند.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها