جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه 31 فروردین

​براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه شنبه ۳۱ فروردین در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه شنبه ۳۱ فروردین در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد. آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را سه شنبه ۳۱ فروردین مشخص کرد.

 

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

شهروند الکترونیک - پایه۱۰-رشته نرم افزار-شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ۹:

دانش فنی پایه - رشته صنایع چوب و مبلمان - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

ارتباط موثر - پایه ۱۱- رشته خدمات - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱

طراحی فیگور - رشته چهره سازی - پایه ۱۱- شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

نقاشی رنگ روغن - رشته چهره سازی - پایه ۱۲ - شاخه کاردانش

۶ پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

فارسی و نگارش

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و نگارش

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

مطالعه و مهارت های اجتماعی

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

بازی و ریاضی

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

فارسی و نگارش

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

فارسی و نگارش

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

علوم تجربی

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

علوم تجربی

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

علوم تجربی

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶:۰۰تا ١۶:۳۰

آموزش معلمان

تولید محتوای الکترونیکی

متوسطه دوم :

 ساعت ١۶:۳۰ تا١٧:۰۰

ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

 ساعت ١٧:۰۰تا ١٧:۳۰

شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

ریاضی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

زمین شناسی- پایه ۱۱-رشته علوم تجربی

سه شنبه۳۱فروردین

شبکه ۴

ساعت۷:۴۵درس جامعه شناسی۳

پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۱۵ درس زبان خارجی۲پایه ۱۱مشترک همه رشته ها.

ساعت۸:۴۵ درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۹:۱۰درس جامعه شناسی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۹:۳۵درس جامعه شناسی۱ پایه۱۰مشترک همه رشته ها.

ساعت۱۰درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها .

ساعت۱۰:۲۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲ مشترک همه رشته

ساعت۱۰:۵۰درس هندسه۲ پایه۱۱مشترک همه رشته ها

ساعت۱۱:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۱:۴۵درس حسابان۲پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰

اصول و عقاید ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

تاریخ اسلام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن چهارم دبستان

ساعت۱۵

عربی زبان قران ۲ رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک وعلوم معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰

پیام های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه

 

‍‍‍

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها