توضیحات هیات اجرایی در خصوص «تغییر گرید» شپلی و انتقال به موقعیت نارنجی در بازار

در پی «تغییر گرید» شپلی و انتقال به موقعیت نارنجی در بازار؛ واکنشی از سوی یکی از اعضای محترم هیئت مدیره‌ی منتخب موقّت انتشار یافت.

با سلام و ادای احترام محضر پرسنلِ ارجمند، کارگرانِ عزیز و سهام‌دارانِ گران‌مایه‌‌ی مجموعه‌ی وزینِ پلی‌اکریل ایران در پی «تغییر گرید» شپلی و انتقال به موقعیت نارنجی در بازار؛ واکنشی از سوی یکی از اعضای محترم هیئت مدیره‌ی منتخب موقّت انتشار یافت. این شیوه‌ی ناصوابِ «فرافکنی» در راستای توجیهِ نتایجی بود که متاسفانه بر اساسِ مستندات، به طور عمده ناشی از تصمیماتی است که «هیئت مدیره‌ی محترمِ منتخبِ موقت» اتخاذ کرده است. شیوه‌ای که بی‌اختیار حکایتِ معروفِ «خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی» را به اذهانِ آگاهانِ امر، متبادر می‌کند.

از این رو به‌منظور تنویر افکارِ ذی‌نفعان و نیز رفع شبهات، ارایه‌ی واقعیّاتِ مستدل و مستند امری ضروری است که به اختصار در پی می‌آید:

۱) پس از درخواست «هیئت‌مدیره‌ی منتخبِ موقّت» بر اساس نامه‌ی شماره‌ی ۱۱۰/۱۳۹۹/۳۳ به ‌تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ (پیوست شماره ۱) پاسخ لازم طبقِ  نامه‌ی شماره‌ی ۵۰/۷۰۰/۸۰۶ به‌تاریخ  ۹۹/۰۵/۲۰(پیوست شماره ۲) برای «هیئت‌مدیره‌ی منتخبِ موقّت» ارسال و گزارش‌های مالی ۳ماهه و ۶ ماهه نیز به پیوست ارایه شده است. ۲) پاسخ نامه‌ی شماره‌ی ۱۱۰/۱۳۹۹/۸۰ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲(پیوست ۳) نیز طی نامه‌ی شماره‌ی ۵۰/۷۰۰/۹۰۷ به‌تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ (پیوست۴) برای «هیئت‌مدیره‌ی منتخبِ موقّت» ارسال شده است.

۳) پاسخ نامه‌ی شماره‌ی ۱۱۰/۱۳۹۹/۳۴ به‌تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ (پیوست ۵) طی نامه‌ی شماره‌ی۵۰/۷۰۰/۷۹۴به‌تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴(پیوست ۶) ارایه شده است. ۴) در رابطه با «تغییر گرید» شرکت با عنایت به عدم انجام حسابرسی صورت‌های مالی ۶ماهه؛ به استناد نامه‌ی شماره‌ی ۵۰/۷۰۰/۹۹۷ به‌تاریخ۱۳۹۹/۰۸/۱۱  (پیوست ۷) به “هیئت‌مدیره‌ی منتخبِ موقّت” تذکّر لازم داده شد.

۵) علی‌ای‌ّحال «عدم تاییدِ صورت‌های مالی پس از برگزاری با تاخیرِ مجامع عمومی» و همچنین «عدم رعایت قوانین و الزامات بورس» به تغییر گرید شرکت (تنزل از تابلوی پایه زرد به تابلوی پایه نارنجی) منجر شد.

۶) به طور موکّد، لازم است بند ۴ نامه‌ی‌ شماره‌ی ۵۰/۷۰۰/۹۹۷ به‌تاریخ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ مشتعر بر اعلام هشدار در «تغییر گرید» شرکت مورد دقّت قرار گیرد. نکته‌ای که به روشنی بر عدم توجّه «هیئت‌مدیره‌ی منتخبِ موقّت» پیرامون مسایل اساسی شرکت و به ویژه جامعه‌ی سهامداران گرامی دلالت دارد. اهمیّتِ این تاکید بدان علّت است که یکی از اعضای محترم «هیئت‌مدیره‌ی منتخبِ موقّت» در واکنشی که معلولِ این روشن‌گری شد؛ در کمال شگفتی ، مسوولیتِ «نزّل بازار» را به «هیئت اجرایی» منتسب می‌نماید!

۷) تاکید می‌شود که «هیئت اجرایی» فارغ از برخی فضاسازی‌های نامتعارف و در راستای رعایتِ اصل شفّافیّت و نیز لحاظِ همکاریِ حداکثری با ارکانِ سازمانی ، گزارش‌های فعالیّتِ ماهانه را (علیرغم آن‌که از منظرِ مقرّرات بنگاه‌های فعّال در بازار پایه الزامی در افشای آن نیست) برای «هیئت‌مدیره‌ی منتخبِ موقّت» ارسال نموده است. با روند موصوف؛ لازم به توضیح است که «هیئت اجرایی» اصل گفت‌و‌گو و تبادل‌ِ نظر را برای مفاهمه و تعامل در نیل به اهدافِ متعالی مجموعه های پلی اکریل ، پاس می‌دارد. بدیهی است که از نظر «هیئت اجرایی» حدود «خویشتن‌داری» معطوف به حفظ «آرامش» در کارخانه است و بالطبع بنا به شرایط؛ هر زمان که پاسداری از «آرامش مجموعه پلی اکریل» مستلزم «روشن‌گری» باشد، با آغوش گشاده از این شیوه‌ی موثر استقبال می‌نماید. شرح این قصّه مگر شمع برآرد به زبان

ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود نه

هیئت اجرایی کارخانه پلی‌اکریل ایران

پیوست-4-1

پیوست-6-1

‍‍‍

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها