دادگاه اکبر طبری برگزار شد

امروز دادگاه اکبر طبری، بیژن قاسم زاده و دانیال زاده برگزار شد قرائت کیفرخواست اکبر طبری توسط نماینده دادستان: قهرمانی نماینده دادستان در رابطه با برخی اتهامات طبری گفت: دریافت رشوه از آقای جلیل سبحانی بالغ بر یکصد و پنجاه میلیون ریال شامل هزینه های تهیه و نصب کمد در واحد 313 مجتمع سامان و هم چنین اموال و اقلام موجود در واحد اپارتمانی مذکور به شرح لیست تنظیم شده توسط مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است. یکی دیگ از اتهامات وی پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان واقع در برج رومان به نام فرهاد مشایخ و پولشویی از طریق انتقال ویلای دریافتی از آقای مصطفی نیاز آذری به شرح فوق بنام خانم حکیمه شیرمحمدی همسر او است. جعل اسناد رسمی در 5 فقره وکالت نامه و عزل وکیل تنظیمی در دفترخانه 718 تهران و استفاده از همین اسناد مجعول از دیگر اتهامات مطروحه در پرونده است.

حجم ویدیو: 7.03M | مدت زمان ویدیو: 00:01:20

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها