قوه قضائیه به پاداش میلیاردی اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی رسیدگی می‌کند

در هر جا بتوانیم خسارتی از آشوبگران وصول کنیم و قبلا توسط دولت جبران خسارت شده باشد به حساب خزانه دولت واریز می‌‌کنیم.

قوه قضائیه به پاداش میلیاردی اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی رسیدگی می‌کند

 

سخنگوی قوه قضائیه:

بعد از رهنمود‌های مقام معظم رهبری و حضور آگاهانه مردم ما که آب سردی بر آتش فتنه بود، همه شهرها در آرامش کامل به سر می‌برند و اقدامات اعتراضی را در هیچ کدام از شهرها در هفته‌ و روزهای اخیر نداشتیم و این ادعا منطبق با واقع نیست. 

در ارتباط با خسارات وارده به شهروندان و اماکن دولتی در وهله نخست مدعی خرابکاران هستیم. چه کسانی که در صحنه خرابکاری حضور داشتند و چه کسانی که حمایت کردند و اینها باید پاسخگوی خسارات وارده باشند. البته تاکید کردیم شاید افرادی شناسایی نشوند، بخش‌های دیگر مثل دولت مساعدت کند. بدیهی است در هر جا بتوانیم خسارتی از آشوبگران وصول کنیم و قبلا توسط دولت جبران خسارت شده باشد به حساب خزانه دولت واریز می‌‌کنیم.

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها