سردار شریف:

اغتشاش‌گران بیش از ۷۰۰ بانک آتش زدند

سردار رمضان شریف: در جریان حوادثی که بدنبال اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور بوقوع پیوست، ظرف مدت کوتاهی بیش از ۷۰۰ شعبه بانک آتش زده شد، بیش از ۵۰ فروشگاه بزرگ غارت شد.

اغتشاش‌گران بیش از ۷۰۰ بانک آتش زدند

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها