جهان تخیل است یا واقعی‌ست؟

برخی می‌گویند جهان وجود خارجی ندارد زیرا می‌توان تجربیات جهان عینی را با سیگنال‌هایی به یک مغز فرستاد به طوری‌که صاحب مغز هرگز فرق بین جهان مجازی و جهان عینی را متوجه نشود.

Eye

نیلوفر مجیدی-پژوهشگر

از طریق حواس پنج‌گانه‌مان است که از جهان اطرافمان آگاه می‌شویم و به این باور می‌رسیم که این جهان واقعی‌ست. وقتی اشیاء جامد را در اطراف خود می‌بینیم و نسبت به آن‌ها آگاهی پیدا می‌کنیم، سخت است که درستی آنچه را که می‌بینیم،‌ انکار کنیم.

هرچیزی واقعی به نظر می‌رسد و ما هرگز این واقعیت را زیر سؤال نمی‌بریم. ذهن ما از طریق پنج حواس، اطلاعاتی دریافت می‌کند و بدون هیچ پرسشی آن را به عنوان واقعیت می‌پذیرد. برخی می‌گویند جهان وجود خارجی ندارد زیرا می‌توان تجربیات جهان عینی را با سیگنال‌هایی به یک مغز فرستاد به طوری‌که صاحب مغز هرگز فرق بین جهان مجازی و جهان عینی را متوجه نشود.

اگر مغزى را (ذهنى را) در نظر بگیریم که در درون لوله آزمایشگاهى محاصره شده باشد و این لوله پر از مایع خاصى باشد که اطراف آن مغز را فرا گرفته و این مغز با رشته‌‌هایى به کامپیوترى در بیرون از لوله متصل باشد و این کامپیوتر را دانشمندان ماهری طراحى کرده باشند و از طریق آن کامپیوتر و از راه سیم‌هاى ارتباطى اطلاعات مورد نظر خود را وارد آن ذهن (مغز) کنند، در این صورت این مغز محاصره شده تحت کنترل، هیچ اطلاعى از خود ندارد و از طریق کامپیوتر تحت کنترل دیگران است.

اطلاعات چنین مغزى (ذهنى) برگرفته از جهان خارج نیستند؛ چون او ارتباط مستقیمی با جهان خارج ندارد. او حتی اطلاعی از وجود جهان خارج نیز ندارد. اطلاعات و یافته‌‌هاى او برگرفته از حافظه مصنوعى هدایت ‌شده توسط دیگران است. هرچه آن تکنسین‌‌ها و دانشمندان بخواهند می‌توانند به آن مغز القاء نمایند.

دیوید براین، متخصص فیزیک نجومی و دانشمند فضایی می‌گوید: اگر ما واقعا در یک جهان شبیه‌سازی‌شده‌ کامپیوتری زندگی می‌کنیم، یک در خروجی نیز می‌تواند برای این برنامه‌نویسان بیگانه وجود داشته باشد که به آن‌ها اجازه می‌دهد مردم را کنترل کنند. پس بنابراین همه چیز یک نوع نرم‌افزار است، حتی تمامی اتم‌هایی که در بدنمان وجود دارند و احتمالا درهای خروجی‌ دیگری نیز وجود دارند که برنامه‌نویسان آن‌ها را نیمه‌باز گذاشته باشند.

نظر شما چیست؟

 

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها