سن بازنشستگی مردان بیشتر از زنان!

در سال گذشته میانگین سن بازنشستگان جدید مرد از میانگین سن کل بازنشستگان حدود ۱.۶ سال بیشتر بود در حالی که این افزایش در گروه زنان بازنشسته کمتر و معادل یک سال بوده است.

سن بازنشستگی مردان بیشتر از زنان!

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر بودن میانگین سن بازنشستگان جدید نسبت به کل بازنشستگان در خصوص از کارافتادگان (بازنشستگانی که به علت ازکارافتادگی مستمری دریافت می‌کنند) نیز صدق می‌کند و این شکاف به مراتب بیشتر است.

در سال ۱۴۰۱ میانگین سن کل از کارافتادگان معادل ۴۳.۳ سال بوده در حالی که میانگین سن از کارافتادگان جدید بیشتر و معادل ۴۸ سال بوده است.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها