حکم شروین حاجی‌پور انتقام کور است

علی مجتهدزاده: حکم شروین حاجی‌پور انتقام کور است نه حکم قضایی.

حکم شروین حاجی‌پور انتقام کور است

علی مجتهدزاده در روزنامه اعتماد نوشت: 

فرض کنید کسانی می‌خواستند دستگاه قضایی ایران را با ساختن سریالی به سخره بگیرند و اعتبار آن را در چشم افکار عمومی خدشه‌دار کنند، به نظر من اگر این گروه فرضی دادگاه شروین حاجی‌پور و خصوصا رای صادره برای وی را به تصویر می‌کشیدند، اهداف‌شان محقق می‌شد. حکم صادره برای این هنرمند فارغ از اینکه به لحاظ انطباق با اصول و موازین حقوقی ایرادات فراوانی دارد، از منظری دیگر وهن‌آلود و تمسخرآمیز هم هست، آن‌هم نه برای فرد محکوم بلکه برای نظام قضایی و فرهنگی کشور.

کلیت حکم شرین حاجی‌پور از نبود بنیان حقوقی مستدل رنج می‌برد، اما بخش دوم حکم و محکومیت‌های مورد اشاره وی نشانی از سر سوزن استدلال منطقی هم ندارند و بیشتر شبیه یک انتقام‌گیری کور هستند تا یک حکم قضایی.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها