مگر قرار است از هرآنچه که در محل کار یا منزل متهم هست مطلع شویم؟ + ویدئو

یک متهم ۱۵ سال دنبال وسایلش افتاده و پس ندادند/ مگر قرار است از هرآنچه که در محل کار یا منزل متهم هست مطلع شویم؟

مگر قرار است از هرآنچه که در محل کار یا منزل متهم هست مطلع شویم؟ + ویدئو

رئیس قوه قضاییه: 

مگر قرار است از هرآنچه که در محل کار یا منزل متهم هست مطلع شویم؟ چرا همه‌چیز را با خود می‌آورید؟ مگر لازم است هرآنچه هست را با خود بیاوریم؟ از این اجناس کجا نگه‌داری و بهره‌برداری می‌شود؟

وسایل و اشیایی که می‌آوریم به موقع برمی‌گردانیم؟

آقایی می‌گفت ۱۵ سال پیش منزل ما آمدند و نوارهای پدرم که مداحی می‌کرد را بردند، هرکاری کردیم نوارها را به ما برنگرداندند. به من می‌گفت اگر نوارها هست به ما بدهید می‌خواهم صدای پدرم را داشته باشم.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها