تاریخ دوباره تکرار می‌شود؟ نگران غفلت سال ۱۳۹۸ هستیم!

هشدار یک متخصص: زیرسویه‌های کرونا حالت آتش‌فشانی دارند. نگران تکرار غفلت سال ۱۳۹۸ هستم.

تاریخ دوباره تکرار می‌شود؟ نگران غفلت سال ۱۳۹۸ هستیم!

حمید سوری، اپیدمیولوژی، گفت:

با قابلیت بیماری‌زایی بالای ساب واریانت‌های امیکرون این روند می‌تواند حالت آتش‌فشانی به خود بگیرد.

نگران تکرار غفلت و عدم آمادگی ۱۳۹۸ هستم.

نیاز به اعلام شرایط اضطراری برای مردم نیست ولی متولیان امر در مدیریت اپیدمی باید آمادگی لازم را داشته و بدون ایجاد آشفتگی ذهنی در جامعه در شرایط اضطراری باشند.

زدن یا نزدن واکسن با توجه به گذشت زمان نسبتا طولانی و کاهش حداقل ۵۰ درصدی اثربخشی واکسن‌های موجود درمقابل واریانت‌های جدید نقش معنی‌داری ندارد.

متاسفانه به معاون بهداشتی وزیر و خود ایشان حرف‌های غیرعلمی مشورت می‌دهند و ایشان هم در رسانه‌ها می‌گویند.

بجای پاسخ علمی با حذف افرادی که رویکرد علمی دارند می‌خواهند صورت مسئله را پاک کنند.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.