حکومت نه ولایتی بر مردم دارد نه ارباب مردم است

یک استاد دانشگاه گفت: حکومت نه ولایتی بر مردم دارد نه ارباب مردم است.

یک استاد دانشگاه گفت: حکومت نه ولایتی بر مردم دارد نه ارباب مردم است.

میرطاهر موسوی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: 

در هر جامعه ای «اعتراض» جزو حقوق اولیه شهروندان است.

حکومت نه ولایتی بر مردم دارد و نه اینکه ارباب مردم است. حکومت وکالت دارد و جامعه هر زمانی که صلاح دانست می تواند وکیل را عزل کند.

این روزها خط کشی مغالطه آمیزی بین اعتراض و آشوب می شود.

در جامعه ما اجازه اعتراض داده نمی شود؛ با اعتراضات سیاسی در نطفه برخورد می شود.

پیاده شدن عدالت در ایران قرین با موفقیت نبوده است؛ چند برنامه توسعه بناست اتفاق بیفتد تا یک توسعه قابل قبول را در کشور شاهد باشیم؟

سرمایه اجتماعی در ایران کم هست و سمت فلش آن به سمت بسیار کمتر است.

پژوهشگر و جامعه شناس به چه زبانی باید این را به حکمرانان تفهیم کند که افول اجتماعی در ایران دارد اتفاق می افتد.

وبگردی

    ارسال نظر

    یادداشت

    آخرین اخبار

    پربازدید ها