جایی از ایران نیست که درگیر اعتراضات نشده باشد

اعتراضات اخیر حتی شهرهای ٢٠ هزار نفری و ٣٠ هزار نفری را هم در بر گرفته است جایی از ایران نیست که درگیر اعتراضات نشده باشد.

رئیس انجمن جامعه شناسی ایران: تمام گروه های سنی با اعتراضات شکل گرفته همدلی دارند/ اتفاق سال ٩٨ آلارمی بود که یک پوست اندازی دارد اتفاق می افتد؛ متأسفانه کسی نتوانست آن را باور کند

سعید معیدفر در نشست «ماهیت اعتراضات» گفت: به اعتقاد من جنس اعتراضات در این دوره از هر جهت یک تفاوت اساسی با دوره های گذشته پیدا می کند.

به لحاظ زمانی، الآن دو ماه است که این اعتراضات پیوسته و روزانه دارد استمرار پیدا می کند و به لحاظ مکانی هم می شود گفت که حتی شهرهای ٢٠ هزار نفری و ٣٠ هزار نفری را هم در بر گرفته است جایی از ایران نیست که درگیر اعتراضات نشده باشد.

از نظر گروه های اجتماعی هم اگرچه زنان و جوانان در محور این اعتراضات قرار دارند، ولی به یک عبارت می توانیم بگوییم تمام گروه های سنی دیگر با توجه به زمینه گسترده اعتراضاتی که از قبل وجود داشته، همدلی دارند./ جماران

وبگردی

    ارسال نظر

    یادداشت

    آخرین اخبار

    پربازدید ها