شروط ضمن عقد چیست؟/ شروط ضمن عقد چقدر برای زنان موثر است؟

شروط ضمن عقد را می‌توان یکسری مواد و قوانین اضافی دانست که در زمان ازدواج به سند ازدواج اضافه می‌شوند که برخی تعهدات را برای زنان و مردان الزامی کرده و برخی حقوق دیگر را به او می‌دهد.

شروط ضمن عقد چیست؟/ شروط ضمن عقد چقدر برای زنان موثر است؟

تاثیر شروط ضمن عقد برای زنان چیست؟ شروط ضمن عقد را می‌توان یکسری مواد و قوانین اضافی دانست که در زمان ازدواج به سند ازدواج اضافه می‌شوند که برخی تعهدات را برای زنان و مردان الزامی کرده و برخی حقوق دیگر را به او می‌دهد. در این مقاله می‌خواهیم یک نگاهی گذرا به این موضوع داشته باشیم. سپس به اهمیت این موضوع می‌پردازیم و آثار و نتایج و نکاتی که لازم است در رابطه با استفاده از شروط ضمن عقد به آن توجه کنید را بیان می‌کنیم.

شروط ضمن عقد چیست؟

تاثیر شروط ضمن عقد برای زنان چیست؟ ازدواج، مسئله‌ای بزرگ در زندگی هر انسانی است که معمولا آداب خاصی دارد. بخشی از این آداب مربوط به تعهداتی است که در زمان ازدواج بین طرفین ثبت می‌شوند و ما آن را به عنوان شروط ضمن عقد ازدواج می‌خوانیم. این شروط همچنین می‌توانند در سند رسمی ازدواج وارد شده و با این کار رسمیت داشته باشند. هرچند مواردی برای این شروط در قانون ذکر نشده است، اما اکنون می‌توان نمونه‌های آن را در سندهای ازدواج دید که افراد می‌توانند آنها را در سند خود بیاورند. اگر بخواهیم مثال‌هایی را برای این نوع شروط بیان کنیم، می‌توان گفت:

• به عنوان مثال ممکن است در برخی عقدنامه‌ها، ذکر شود که زن می‌تواند به وکالت از شوهرش، خود را مطلقه سازد.

• به عنوان مثال از آنجایی که جهیزیه از سوی زن و نیز مهریه از سوی مرد ارائه می‌شود، در ایران نصف کردن اموال برخلاف آمریکا که برای هردو جنس مرد و زن است، تنها برای مرد ارائه شده و جهیزیه زن نیز به خود او تعلق می‌گیرد.

• به عنوان مثال در شروط ضمن عقد می‌توان ذکر کرد که شوهر جلوی سفر تنهای همسر را بگیرد (یا نگیرد) و یا در برخی اوامر به او وکالت دهد.

به طور کلی تاثیر شروط ضمن عقد برای زنان می‌تواند برای آنها برخی از وظایفی را که به لحاظ مدنی و معنوی تعریف شده‌اند، از جمله اشتغال، حضانت، جدایی و غیره را تعیین کرده و نیز برخی حقوق از جمله مهریه، نفقه را ارائه کند.

انواع شروط ضمن عقد

در بررسی تاثیر شروط ضمن عقد برای زنان، مهم است که بدانید، شروط می‌تواند به دو دسته تقسیم شود. مورد اول که مربوط به شروط از پیش تعیین شده‌ هستند و می‌توان آن را در تمامی عقدنامه‌ها مشاهده کرد. این نوع شروط در اسناد نکاحیه بدون نیاز به درخواست دفتر ازدواج ثبت شده‌اند.

مورد دوم شروط اضافه‌ای هستند که زن و شوهر در توافق با یکدیگر آنها را وارد سند ازدواج می‌کنند تا حقوق دیگری تعیین شده باشد.

اهمیت شروط ضمن عقد

با یک معرفی اجمالی از تاثیر شروط ضمن عقد برای زنان، حال بایستی به اهمیت آن بپردازیم. اهمیت شروط ضمن عقد مسئله‌ای است که می‌تواند باعث شود تا حتی نوع خاصی از ازدواج را پدید آورد. به عنوان مثال می‌توان به ازدواج مسیار اشاره کرد که در آن شروط ضمن عقد تعیین شده به صورتی است که آنها را از برخی حقوق یا تکالیفی که باید انجام دهند، باز می‌دارد. به عنوان مثال می‌توان این نوع ازدواج را در کشورهای عربی و چند همسری یا موارد دیگر مشاهده کرد که در آن زن از حق نفقه صرف نظر می‌کند، سهم مساوی در هم‌بستری درنظر گرفته می‌شود، پرداخت اجاره منزل برعهده شوهر است و غیره.

همچنین در بخش دیگری از تاثیر شروط ضمن عقد برای زنان باید به این مسئله مهم اشاره کرد که ذکر برخی موارد تحت عنوان شروط ضمن عقد، می‌تواند منجر به رفع نابرابری‌ها تا حد خوبی بشود. با این حال این موارد باید با امضای دو طرف بر روی آن همراه باشند تا از اعتبار همراه شود. شروط ضمن عقد به عنوان یک سند حقوقی شناخته می‌شود. از همین رو تک تک کلمات آن باید به درستی تنظیم شوند تا تغییری در مفهوم ایجاد نشود.

شروط ضمن عقد چقدر برای زنان موثر است؟

تاثیر شروط ضمن عقد برای زنان و نیز برای مردان مهم است. موضوعات مهمی در این بخش درنظر گرفته می‌شود که از جمله آنها می‌توان گفت:

• وکالت مطلق زوجه در طلاق: در این حال زوج به زوجه این اجازه را می‌دهد که در هر زمان و شرایطی بتواند قید ازدواج خود را زده و نیز با بخشش مهریه یا اخذ آن این اقدام را انجام دهد.

• حق تحصیل: مرد به زوجه با این شرط اجازه می‌دهد تا هرکجا و با هر شرایطی، تحصیل خود را ادامه دهد.

• حق اشتغال: در صورتیکه اشتغال زن در چهارچوب رعایت مصالح خانوادگی باشد، مرد این حق را ندارد که زن را از اشتغال بازدارد. در این حالت توصیه می‌شود شرایط اشتغال زوجه در شروط ضمن عقد ذکر شوند.

• حق حضانت فرزندان: در این حالت زوجین می‌توانند توافق کنند که حق حضانت فرزندان در اولویت اول برعهده چه کسی باشد. این کار می‌تواند با تقسیم فرزندان و یا بنا بر آنچه کارشناس و داور تشخیص می‌دهد و به صلاح فرزند است انجام گردد.

موارد دیگری نیز از این نوع شروط می‌توان بیان کرد که شامل حق خروج از کشور، تعیین مسکن و غیره است. این موضوعات به خصوص برای زنان بسیار مهم می‌باشند، چراکه می‌تواند حق تحصیل و اشتغال یا حق حضانت فرزندان آنها را نیز در برگیرد.

مورد دیگری که می‌توان برای بخش تاثیر شروط ضمن عقد برای زنان بیان کرد، رای و درخواست‌های شما زوجین در دادگاه است. برای قاضی مهم است که شروط درج شده در سند نکاحیه از سوی دو طرف امضا شده باشد. در صورت عدم انجام این کار، قابلیت تایید را ندارد. همچنین نوع شروط آن نیز بسیار مهم است که بایستی مورد بررسی قرار گرفته و بتوان به آن استناد کرد.

جنبه دیگری که می‌تواند بیانگر تاثیر شروط ضمن عقد برای زنان باشد، تعیین شرایط برای هرکدام از این شروط است. در این حالت زن می‌تواند شرایطی را وضع کند که در صورت عدم تحقق آنها و یا رخ دادن آنها، هرکدام از شرط‌های مربوط قابل دریافت و یا اجرایی باشند.

تعیین شرایط برای شروط ضمن عقد چیست؟

منظور از شرایط برای شروط ضمن عقد، که مسئله مهمی در قضیه تاثیر شروط ضمن عقد برای زنان است، حالت‌هایی هستند که به موجب آنها زن یا مرد می‌توانند ادعای حق خود را در این قسمت نمایند. به عنوان مثال در رابطه با شروط ضمن عقدی که به واسطه آنها، زوجه می‌تواند درخواست حق طلاق کند، می‌توان گفت:

• زمانی که شوهر از دادن 6 ماه نفقه سر باز زند. در عین حال زمانی که زن به مدت 6 ماه حقوقی که بر او واجبه است را انجام ندهد و اجبار او نیز فایده‌ای نداشته باشد.

• زمانی که سوء رفتار دو طرف به حدی باشد که زندگی برای دیگری غیر قابل تحمل گردد.

• زمانی که زوج به امراض لاعلاج مبتلا شده و یا صعب العلاج. به صورتی که ادامه زندگی برای دیگری مخاطره انگیز باشد.

• در صورتی که جنون منجر شود تا ادامه زندگی میسر نباشد (جنون ادواری). همچنین به صورتی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

• و ...

تاثیر شروط ضمن عقد برای زنان با تعیین این شروط و در مرحله بعد با مشاهده و نیز اثبات آن در دادگاه، منجر می‌شود تا بتواند از حق خود استفاده کند. این کار با وکالت ضمن عقد در دادگاه خانواده با طی تشریفات انجام خواهد شد. از سوی دیگر زوجین می‌توانند از انجام اعمال و وظایفی که در زندگی مشترک خود دارند، اطمینان حاصل کنند. چراکه قوانین و این مسئولیت‌ها باعث می‌شود تا زندگی هر دو فرد آنطور که باید باشد پیش رفته و این کار با ترس از حق خواهی یا با عشق و علاقه انجام می‌یابد.

از آنجایی که تمامی ازدواج‌ها به سرانجام خوبی نخواهند رسید، که این مشکل می‌تواند ناشی از بدخلقی یا عدم مسئولیت پذیری مرد یا بی‌بند و باری زن و عدم انجام وظایف وی باشد، تعیین یکسری شروط برای استحکام پایه‌های شروع زندگی و نیز دانستن آنها ضروری است. تاثیر شروط ضمن عقد برای زنان به نوعی تضمین کننده داشتن یک زندگی ایده‌آل با رعایت حقوق و مسئولیت‌هایی است که بایستی مرد خانواده ّه آنها مقید باشد.

منبع: رویداد24

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.