دختران وارث بیولوژیکی خانواده

دختران وارث بیولوژیکی خانواده

فاطمه امامی
روزنامه‌نگار

جا دارد در کنار همه‌ی مطالبی که در خصوص زنان نوشته می‌شود اشاره به نقش وارث بیولوژیک زنان داشته باشیم. در لقاح که تخمک در کنار اسپرم قرار می‌گیرد اسپرم فقط کروموزوم‌های هسته سلولی خود را با تخمک به اشتراک می‌گذارد ولی تخمک به غیر از کروموزوم‌های هسته سلول اندامک‌های سلولی خود مثل میتو کندری، ریبوزوم، شبکه‌ی آندوپلاسمی و.....را به جنین آینده منتقل می‌کند. به عبارت دیگر دختران وارث اندامک های سلولی مادر و مادر جد خود می‌شوند. حالا اندامکی مثل میتوکندری حامل کوروموزوم‌ها و ژن‌ها می‌باشند که بیماری‌هایی در خصوص کروموزوم‌های میتوکندری گزارش شده که توسط ژن میتوکندری‌ها منتقل می‌شود که با عدم ازدواج فامیلی روند انتقال کاهش پیدا می‌کند. به هر حال فرزند دختر وارث اندامک‌های سلولی مادر خود می‌شود و همینطور تا نسل‌های بعد می‌تواند این انتقال را بدون واسطه انجام دهد. به عبارت دیگر دختران وارث مادران خانواده می‌شوند، حال اگر خانواده‌ای از داشتن فرزند دختر محروم شوند و یا ازدواجی صورت نگیرد این انتقال صورت نمی‌گیرد. اگر عدم وجود فرزند دختر همینطور در خانواده‌های موازی مثل خاله‌های دختر ادامه پیدا کند این اندامک‌های سلولی و ژنوم آن‌ها منتقل نخواهد شد. دیدن چهره‌ی یک دختر و تداعی این که سلول‌های او فرای از هسته‌ی سلول و ژنوم آن همان سلول‌های جد مادری او تا هزاران سال قبل و بیشتر می‌باشند لحظه‌ی شیرینی می‌باشد. عدم داشتن دختر در یک خانواده یعنی از دست دادن ارثیه‌ی اندامک‌های سلولی به میراث گذشته‌ی جد مادری. در خانواده‌هایی که فرزند دختر دارند به مانند این است که جد مادری خانواده را درکنار خود دارند و این موهبتی است که از نظر بیولوژیک تخمک در جنس زن قرار گرفته است. پسران هم حامل اندامک‌های سلولی مادران خود هستند ولی به نسل بعد منتقل نمی‌کنند یعنی در لقاح به فرزندان خود منتقل نمی‌کنند پس نقش اصلی انتقال اندامک‌های سلولی با فرزند دختر و مادر آینده می‌باشد. در یک خانواده اعضای آن خواهر و برادر اندامک‌های سلولی مادر را به همراه خود دارند که این به غیر از موارد دیگر ژنوم هسته‌ی سلولی نقطه‌ی اشتراک زیبایی برای خواهر و برادر می‌شود. کاهش جمعیت دختر به هر دلیلی عدم انتقال ارثیه‌ی مادری است. شاید به جرات بتوان گفت که: دختران میراث‌دار ژن خانوادگی مادری هستند و شاید زیباتر بیان کنیم دختران و پسران یک خانواده بوی مادران خود را می‌دهند.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.