ارتفاع ساختمان متروپل و بزرگی فاجعه آبادان را ببینید

تصاویر هوایی منتشر شده از ساختمان ریزش کرده متروپل آبادان. نگاه کنید به ارتفاع سازه، شرایط قرار گرفتن آن در مرکز شهر تا به ابعاد این فاجعه پی ببرید. فکر کنید بقیه این ساختمان آماده فرو ریختن است.

حجم ویدیو: 909.63K | مدت زمان ویدیو: 00:00:52

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها