هر ایرانی بابت درمان چقدر از جیب هزینه می‌کند؟

معاون کل وزارت بهداشت وضعیت پرداخت از جیب مردم به ازای دریافت خدمات درمانی را تشریح کرد و گفت: در سال ۱۳۹۷ هر ایرانی برای دریافت خدمات درمانی ۶۷۴ هزار تومان از جیب پرداخت کرده است.

هر ایرانی بابت درمان چقدر از جیب هزینه می‌کند؟

ایرج حریرچی با اشاره به وضعیت پرداخت از جیب مردم به ازای دریافت خدمات درمانی، گفت: در سال 1397 هر ایرانی برای دریافت خدمات درمانی 674 هزار تومان از جیب پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های انجام شده 5.45 درصد از هزینه‌های مصرفی هر خانوار ایرانی مربوط به هزینه‌های بهداشتی درمانی در سال 1397 بوده است، افزود: هزینه‌های دارویی با  28.5 درصد و هزینه‌های دندانپزشکی با 22.7 درصد رتبه اول و دوم را در هزینه‌های  درمانی خانوار به خود اختصاص داده‌اند. همچنین هزینه‌های بستری و تشخیصی شامل آزمایشگاه، رادیولوژی و ...در رتبه‌های بعدی هزینه‌های درمانی خانوارهای ایرانی در سال گذشته قرار دارند.

معاون کل وزارت بهداشت همچنین گفت: پنجک پنجم ( 20% برخوردار جامعه) با سرانه یک میلیون و 966 هزار تومان، 16.7 برابر پنجک اول ( 20% فقیر) با سرانه 117 هزار تومان، از جیب برای دریافت خدمات درمانی در سال 97 پرداخت کرده‌اند.

وی درباره علت اختلاف زیاد پرداختی از جیب در اقشار با درآمد بالا به نسبت اقشار  فقیر و کم درآمد گفت: با توجه به بهره‌مندی تقریبا یکسان افراد جامعه از اکثر خدمات درمانی، علت این اختلاف زیاد در پرداختی از جیب، استفاده اقشار برخوردار از خدمات بخش خصوصی با تعرفه بالاتر است.

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها