واکنش فرید مدرسی روزنامه نگار به جهنمی خواندن فضای مجازی توسط دادستان کل کشور

جهنمی جامعه‌ای است که شهروند آن قدرت اعتراض ندارد!

فضای مجازی ‎جهنمی نیست، جهنمی جامعه‌ای است که شهروند آن قدرت اعتراض ندارد. جهنمی آن خانه‌ای است که نان ندارد. جهنمی ناحقی است که در محکمه صورت می‌گیرد و جهنمی فقر و فساد و فحشاست. نگرانم آنانی که فضای جهنمی را نمی‌توانند تشخیص دهند، چگونه مسیر جهنم را از راه بهشت تمیز می‌دهند؟

جهنمی جامعه‌ای است که شهروند آن قدرت اعتراض ندارد!

IMG_20191221_031541_400

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها