عشق چگونه مغز را تغییر می‌دهد؟

پژوهشگران دریافتند که فعالیت سیستم فعال‌سازی رفتاری علت اصلی این است که معشوق به‌سرعت در مرکز توجه انسان عاشق قرار می‌گیرد.

عشق چگونه مغز را تغییر می‌دهد؟

 BAS به‌سادگی تمام محرک‌های مربوط به معشوق را در اولویت می‌گذارد. این ترکیب اکسی‌توسین و دوپامین است که این اهمیت ویژه را برای معشوق در مغز ایجاد می‌کند.

‌این مکانیسم باعث می‌شود تا محرک‌های معشوق در مغز فرد ارزشی بالاتر از تمام محرک‌ها ایجاد کنند. این تغییرات خود را به‌صورت رفتارهایی بروز می‌دهند که در آن فرد معشوق خود را کاملاً بی‌نقص می‌پندارد و زندگی روزانه خود را به او اختصاص می‌دهد.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها