اگر مشتری به جای ماه قرار می‌گرفت چه می‌شد؟

اگر سیارهٔ مشتری به جای ماه قرار می‌گرفت ۴۰ برابر بزرگتر و اینگونه در آسمان مشاهده می‌شد.

به گزارش مستقل آنلاین اگر سیارهٔ مشتری به جای ماه قرار می‌گرفت ۴۰ برابر بزرگتر و اینگونه در آسمان مشاهده می‌شد.

ولی به دلیل نیروی جاذبه مشتری، مانند قمر آیو هزاران آتش فشان فعال در سطح زمین به راه می‌افتاد.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها