"طالقانی" برای اسلام به منزله حضرت ابوذر بود

امام خمینی(س): "طالقانی" برای اسلام به منزله حضرت ابوذر بود؛ زبان گویای او چون شمشیر مالک اشتر بود؛ بُرنده بود و کوبنده.

"طالقانی" برای اسلام به منزله حضرت ابوذر بود

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها