آمار جدید فروش فیلم های سینمایی در هفته سوم دی ماه

آمار جدید فروش فیلم های سینمایی در هفته سوم دی ماه منتشر شد. این آمار نتیجه فروش تمامی آثار سینمایی در تهران و شهرستان ها می باشد که دیروز منتشر شده است.

آمار جدید فروش فیلم های سینمایی در هفته سوم دی ماه

سرویس فرهنگی مستقل آنلاین: آمار جدید فروش فیلم های سینمایی روی پرده سینما در هفته سوم دی ماه در تهران و شهرستان‌ها تا عصر شنبه (۲۱ دی ماه) به شرح زیر است:

مطرب/ ۱۴۳ سینما/ ۶۳ روز نمایش/ فروش کل: ۳۲ میلیارد و ۵۹۷ میلیون تومان

چشم و گوش بسته/ ۸۶ سینما/ ۶۳ روز نمایش/ فروش کل: ۱۰ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تومان

منطقه پرواز ممنوع/ ۹۸ سینما/ ۶۳ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۴۶ میلیون تومان

زیر نظر/ ۱۳۴ سینما/ ۱۴ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان

بنیامین/ ۱۰۰ سینما/ ۶۴ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان

جان دار/ ۷۲ سینما/ ۲۸ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۶۵۴ میلیون تومان

جهان با من برقص/ ۱۱۵ سینما/ هفت روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۱۸۲ میلیون تومان

۲۳ نفر/ ۷۱ سینما/ ۲۸ روز نمایش/ فروش کل: ۹۶۸ میلیون تومان

آخرین داستان/ ۱۱ سینما/ ۴۲ روز نمایش/ فروش کل: ۴۶۰ میلیون تومان

آشفتگی/ ۲۵ سینما/ ۲۱ روز نمایش/ فروش کل: ۴۳۲ میلیون تومان

سونامی/ ۴۸ سینما/ ۱۴ روز نمایش/ فروش کل: ۲۱۶ میلیون تومان

مشت آخر/ ۲۲ سینما/ ۲۲ روز نمایش/ فروش کل: ۱۶۷ میلیون تومان

اژدر/ ۴۶ سینما/ سه روز نمایش/ فروش کل: ۴۶ میلیون تومان

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها