جدیدترین اثر انتشارات جهان سیاست:

گفتمان انقلاب اسلامی و روندهای منطقه‌ای و جهانی

این اثر در پی بررسی آینده پیش روی گفتمان انقلاب اسلامی در رقابت آن با گفتمانهای منطقه ای اخوانی سکولار ترکیه و سلفی-وهابی عربستان است و بررسی خود را بر بستر روندهای جهانیِ شکل نظام بین‌الملل تا 2030 بر پایه تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی مستقر می‌سازد.

گفتمان انقلاب اسلامی و روندهای منطقه‌ای و جهانی

این اثر در پی بررسی آینده پیش روی گفتمان انقلاب اسلامی در رقابت آن با گفتمانهای منطقه ای اخوانی سکولار ترکیه و سلفی-وهابی عربستان است و بررسی خود را بر بستر روندهای جهانیِ شکل نظام بین‌الملل تا 2030 بر پایه تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی مستقر می‌سازد. کتاب گفتمان انقلاب اسلامی و روندهای منطقه‌ای و جهانی، کتابی ارزنده و حاصل کار پژوهشی دکتر سیدعباس حسن‌نیا مقدم است که به بهترین شکل، محتوا و توان محور مقاومت را نیز بررسی کرده و آینده پیش‌روی گفتمان انقلاب اسلامی و سناریوهای مقابل آن، منطقه خاورمیانه و شکل نظام بین‌الملل در 2030 را ترسیم می‌کند. در واقع آینده‌پژوهی، مطالعه درباره آینده‌های گوناگون، اما ممکن، باورپذیر، محتمل و مطلوب یک پدیده برای حدود 10 تا 20 سال (در افق زمانی میان مدت)یاحدود 20 تا 50 سال (در افق زمانی بلند مدت) است. گفتمان‌ها، پدید می‌آیند، با یکدیگر رقابت می‌کنند، مسلط می‌شود و در موازنه‌ای منطقه‌ای یا جهانی روندهای مختلفی را طی می‌کنند. اما تسلط یک گفتمان در یک منطقه، همچون گفتمان انقلاب اسلامی، نه تنها به قدرت آنها گفتمان بستگی دارد که به روندهای نظام بین‌الملل و روندهایی که گفتمان‌های رقیب طی می‌کنند نیز بستگی دارد. به این جهت کتاب گفتمان انقلاب اسلامی و روندهای منطقه ای و جهانی، تلاش دارد ضمن بررسی دقیق و محتوایی گفتمان انقلاب اسلامی و محتوای محور مقاومت آن، به بررسی گفتمان اخوانی سکولار ترکیه و گفتمان سلفی- وهانی عربستان سعودی به عنوان گفتمان‌های رقیب گفتمان انقلاب اسلامی بپردازد و در ضمن روندهای جهانی را نیز بررسی کند تا دریابد در سال 2030، نظام بین‌الملل چه شکلی خواهد داشت و به چه سمتی حرکت خواهد کرد. این کتاب در این راه نه تنها از تحلیل وضعیت سیاسی بهره می‌برد، بلکه از تحلیل سیاسی خود را مستند به وضعیت اقتصادی ایران، منطقه و جهان می‌کند و با استفاده از روش سوات، دست به آینده پژوهی گفتمان‌های سه گانه در منطقه خاورمیانه و آینده نظام بین الملل می‌پردازد. نگاهی به فهرست این کتاب، منابع و نمایه آن، گویای زحمتی است نویسنده متقبل شده و رویدادهایی که پیش بینی کرده و در مدت آماده‌سازی کتاب اتفاق افتاده، گویای توانمندی وی در پیش‌بینی واقع منطقه و جهان است.

نویسنده: ، سیدعباس حسن‌نیامقدم

ناشر: جهان سیاست

سال انتشار: 1402

شابک: 9786229010303

تعداد صفحات: 438

زبان: فارسی

نوبت چاپ: 1

شمارگان: 900

صفحه کتاب در نمایشگاه کتاب تهران

https://book.icfi.ir/book/1039681/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C?paginatedParams=size%3D12%26page%3D1%26searchType%3Dadvanced-search%26publisher%3D%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586%2B%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%26title%3D%25DA%25AF%25D9%2581%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A8%2B%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C%2B%25D9%2588%2B%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C

صفحات اولیه کتاب 

https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/02/14020928083.pdf

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها