طبیعت برای ما یک پیام جدی فرستاد

اینگر اندرسن رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل گفت: طبیعت با پاندمی کروناویروس و بحران فعلی تغییرات آب‌وهوایی در حال فرستادن یک پیام جدی به ما انسان‌هاست. ما انسان‌ها باید در رفتارمان با محیط زیست به ویژه تخریب جنگل‌ها و تجارت غیرقانونی حیوانات تجدیدنظر اساسی کنیم در غیر این صورت باید منتظر عواقب بیشتری باشیم/گاردین

طبیعت برای ما یک پیام جدی فرستاد

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها