تصویری از استاد دانشگاه شریف هنگام چسباندن پوستر انتخاباتی پزشکیان

تصویری از استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف هنگام چسباندن پوستر مسعود پزشکیان به دیوار مشاهده می کنید.

تصویری از استاد دانشگاه شریف هنگام چسباندن پوستر انتخاباتی پزشکیان

ارسال نظر

  • زارعی

    هر چه می کشیم از افرادی می کشیم که یک بعدی رشد کرده اند و از دنیای بیرون و اطراف خود خبر ندارند فقط سرشان در کتاب بوده و از واقعیت جامعه دور هستند کاش این افراد همان کار می کردند تا با رفتار و قضاوتشان حق مردم ضایع نکنند

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها