تصویر روز ناسا

در تصویر روز ناسا، قرص کامل ماه بر فراز شهر تاریخی سیسیل را مشاهده می‌کنیم.

تصویر روز ناسا: قرص کامل ماه بر فراز شهر سیسیل

در تصویر روز ناسا، قرص کامل ماه بر فراز شهر تاریخی سیسیل را مشاهده می‌کنیم. برای ساکنان نیمکره شمالی، ماه کامل سپتامبر (شهریور) زمان برداشت محصول بود. ماه کامل که در اواخر تابستان خودنمایی کرد، نزدیک شدن به اعتدال پاییزی را خبر می‌دهد.

ناسا نام تصویر را «برداشت ماه» نامیده است زیرا کشاورزان می‌توانستند از نور ماه کمک بگیرند و از غروب تا طلوع که نور آن محیط را روشن می‌کند، به کشاورزی مشغول شوند. 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها