اگر شی بزرگی در آسمان دیدید پناه بگیرید

اگر شی بزرگی در آسمان دیدید، فوراً پناه بگیرید!

ست شوستاک میگوید اگر یک گونه‌ پیشرفته از موجودات فضایی، موفق شدند با تجهیزات پیشرفته به زمین سفر کنند، سرنوشت خوبی درانتظار ما نخواهد بود.

اگر شی بزرگی درآسمان دیدید، فوراً پناه بگیرید.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها