زمین در حال ایستادن است

سرعت چرخش زمین در حال کاهش است.

به گزارش مستقل آنلاین سرعت چرخش زمین در حال کاهش است.

حدود ۶۲۰ میلیون سال قبل طول روزها ۲۱.۹ ساعت بوده است.

هم اکنون هر روز ۲۴ ساعت، و این مدت در هر قرن ۱.۷ میلی ثانیه دیگر افزایش خواهد یافت.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها