محمد مهاجری روزنامه نگار اصولگرا نوشت:

اگر آقای قالیباف این تجربه را به کار بندد اسمش را نمی گذارند گاف باف!

یکی از بستگانم در حرفهایش خیلی گاف میداد. همسرش راهی پیدا کرد. به او گفت حرفی را که میخواهی در جمع بزنی اول در گوش من بگو اگر تایید کردم بلند بگو، چند سالیست که گاف نمیدهد. اگر آقای قالیباف این تجربه را به کار بندد دستمایه طنز در فضای مجازی نمیشود. اسمش را هم نمیگذارند گاف باف.

اگر آقای قالیباف این تجربه را به کار بندد اسمش را نمی گذارند گاف باف!

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها