خشونت به نام دین بس است!

خشونت به نام دین بس است. باید علما و مراجع جلوی این کارها را بگیرند.

خشونت به نام دین بس است

به گزارش مستقل آنلاین فاضل میبدی ندشت: درگذشت مهسا امینی برای نظام ضایعه سنگینی است.

چه کسانی به نام دین این رفتارهای شیطانی مرتکب می شوند؟ 

باید علما و مراجع جلوی این کارها رو بگیرند. 

توییتر

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها