آخرین توصیه های پیشگیرانه در خصوص کرونا

به یاد داشته باشیم درصد قابل توجهی از افراد بدون علامت و ناقل هستند پس احتیاط و رعایت اصول بهداشتی در همه جا و برای همه افراد ضروری است.

آخرین توصیه های پیشگیرانه در خصوص کرونا:

 

 

۱- ویروس نه تنها از راه سرفه و عطسه بلکه با "حرف زدن و خندیدن" نیز به دیگران منتقل میشود، پس رعایت فاصله حداقل ۲ متری در همه جا ضروری است.

۲- در محیط کار و محیط خارج از منزل و نیز در مواردی که چند نفر در یک اطاق بنا به ناچاری و ضرورت حضور دارند زدن ماسک حتی ماسک معمولی میتواند 

از پرتاب ذرات حاوی ویروس به سمت دیگران جلوگیری کند. پس بهتر است در چنین مواردی از همه افراد بخواهیم ماسک بزنند.

۳- هیچ داروی پیشگیری وجود ندارد و توصیه های اخیر برای مصرف هیدروکسی کلروکین برای افراد بدون علامت و سالم علمی و معتبر نیست..این دارو عوارض خطرناکی دارد.

۴- لوازم بهداشتی اعم از خمیردندان . حوله و غیره می تواند عامل انتقال باشد. از کفش و لباس آلوده غافل نشویم

۵- از حضور در اماکن با تراکم جمعیت مانند وسایل نقلیه عمومی ؛ بانک ها داروخانه ها و غیره پرهیز کنیم و در موارد ضروری حتما ماسک بزنیم.

۶- هنوز بهترین روش پیشگیری ماندن حداکثری در منزل؛ عدم دید و بازدید و...غیره است که باید به دقت رعایت شود.

۷- در صورت بروز علایم مشابه مانند سرماخوردگی و غیره؛ افراد مشکوک محسوب شده و ایشان باید تا مدتی احتیاطا ضمن رعایت فاصله از ماسک استفاده کنند و در صورت اثبات ابتلا ؛ باید فرد بصورت حداکثری از نظر مکانی و وسایل مورد استفاده (حتی در صورت امکان توالت ) جداسازی شده و دایما ماسک بزنند.

۸-حضور این ویروس تا ماهها محتمل است پس اصول پیشگیری باید دائمی باشد و دایم باید به هم تذکر دهیم.

هشدار: به یاد داشته باشیم درصد قابل توجهی از افراد بدون علامت و ناقل هستند پس احتیاط و رعایت اصول بهداشتی در همه جا و برای همه افراد ضروری است 

مباد که با غفلت و بیخیالی و احیانا باصطلاح شجاعت بی جا؛ جان خود و دیگران به خطر بیاندازیم!!

 

‍‍‍

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها