زن بی‌حجاب، شبیه حیوان است!

زنی که حجاب را رعایت نکند، خود را شبیه حیوانات می سازد! بنا به فرمان رهبر طالبان بهترین نوع حجاب زن، ماندن در خانه است.

پوسترهای طالبان در قندهار: زنی که حجاب را رعایت نکند، خود را شبیه حیوانات می سازد! 

اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در سراسر شهر قندهار در جنوب افغانستان پوسترهایی نصب کرده است که روی آن نوشته شده است: زن مسلمان که حجاب کامل اسلامی را رعایت نمی‌کند خود را شبیه حیوانات می‌سازد.

در ادامه آن آمده که لباس تنگ و نازک نیز حکم بی‌حجابی را دارد و حجاب حکم خداست و سرپیچی گناه است.

به گزارش بی بی سی، طالبان از زمانی که بر کشور مسلط شده است، دستورات متعددی برای محدودیت برای زنان وضع کرده است که مانع کار، سفر و فعالیت اجتماعی آنان شده است.

ماه گذشته، هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، که در قندهار دور از انظار عمومی و رسانه‌ها است، فرمانی در مورد حجاب اسلامی مورد نظر طالبان صادر کرد که در صورت مشاهده تخلف، سرپرست مرد او، توسط ماموران امر به معروف شناسایی، احضار و زندانی خواهد شد.

بنا به فرمان رهبر طالبان بهترین نوع حجاب زن، ماندن در خانه است.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها