نماینده تبریز:

دولت رئیسی بنزین را گران خواهد کرد؛شرایط ناگواری رخ خواهد داد

احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز اعلام‌ کرد دولت رئیسی قیمت بنزین را در آینده افزایش خواهد داد.

احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در خصوص برنامه دولت رئیسی برای اقتصاد کشور گفت:

اساسا بدون اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی، اصلاح اقتصادی نمی تواند متوازن باشد زیرا از یک سو قیمت نهاده های دامی را افزایش دادند که به صورت واقعی در بازار عرضه می شود از سوی دیگر بخشی از اقتصاد کشور همچنان با یارانه اداره می شود و من معتقدم دولت آقای رئیسی ناچار خواهد بود که تن به این موضوع بدهد. زیرا شدت خروج سوخت از کشور به حدی است که اقای رئیسی ناچار به این تغییر است و عدم تطبیق هزینه های تولید کیلو وات برق و متر مکعب گاز، به نحوی است که دولت را ناچار می کند دست به این افزایش قیمت بزند. اما مقامات دولتی در تلاش هستند این موضوع را نفی کنند ولی در فاصله نه چندان دور ناچار به انجام این موضوع خواهند بود.

وی با بیان دشوار بودن کار دولت تشریح کرد:

لذا دولت به دلیل کمبود منابع ارزی، این کار را انجام داده است زیرا دولتی که آقای رئیسی تحویل گرفته با کسری‌های بسیاری مواجه است؛ اما نوع نگاه به این موضوع اگر صرفا با تامین کسری دولت، تراز درآمدها و مصارف اتفاق افتاده باشد، بدون اینکه نگاه به بودجه خانوار در آن لحاظ شود، باید منتظر بروز چالش‌های اجتماعی و عدم انطباق درآمدها و هزینه ها با بودجه خانوار باشیم که شرایط ناگواری را به دنبال خواهد داشت. ما بایستی واقعی شدن اقتصاد را وجهه همت دولت قرار دهیم و به این موضوع فقط به عنوان امکانی برای تامین کسری های دولت نگاه نکنیم بلکه باید پیش نیاز ضروری برای واقعی شدن اقتصاد باشد. در شرایط کنونی حذف ارز ترجیحی صرفا در حوزه نهاده های دامی است و ارز سایر حوزه ها در هاله ای از ابهام قرار دارد. ارز نان را که اعلام کردند می خواهند به صورت کوپنی ارائه کنند و یارانه انرژی هم بحث مفصلی است که شامل حامل‌های انرژی و سوخت فسیلی و تاثیراتی است که در حوزه آب ، برق و فاضلاب از خود برجای خواهد گذاشت. آقای رئیسی که برنامه زنده سیما در خصوص توجیه موضوع با مردم صحبت کردند، تحت تاثیر فضایی که در جامعه حاکم بود، شانس تجدید نظر در قیمت های حامل های انرژی را از خود سلب کردند و متعهد شدند که در این حوزه اتفاقی رخ نخواهد داد.

 

آدرس: شفقنا

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها