طی سه سال جمعیت فقیر ایران دو برابر شد

در کشور‌های صنعتی مردم ۵ درصد هزینه‌های سلامت را از جیب خود می‌دهند، استاندارد قابل قبول جهانی ۱۰ درصد و میانگین جهانی ۱۸ درصد است. این شاخص در ایران بیش از ۶۰ درصد است.

فرشاد مومنی می‌گوید: کل مسئولیت پذیری دولت در امور سلامت به ۵۰ درصد میانگین جهانی رسیده است یعنی درحالیکه ما انقدر ژست می‌گیریم که اندازه اقتصاد ما رتبه ۲۰ دنیا است، مسئولیت پذیری در حوزه سلامت از ۱۲۰ کشور پایین‌تر است.

 

فرشاد مومنی اقتصاددان توضیح داد:

۷۵ درصد کل بودجه رفاهی کشور برای ۸.۵ درصد کشور اختصاص پیدا می‌کند و از طرف دیگر می‌بینید ۳۰ درصد کل جمعیت کشور و ۵۵ درصد جمعیت سالمندان فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند.

تمام مطالعاتی که در ایران شده می‌گوید وقتی شوک درمانی اتفاق می‌افتد واکنش‌های گروه‌های کالا و خدمات به این تورم یکسان نیست.

شدیدترین واکنش در کاهش هزینه‌های سلامت و در مرتبه دوم در کاهش هزینه‌های آموزشی و در مرتبه سوم مردم از هزینه‌های تغذیه خود می‌زنند.

 

کل مسئولیت پذیری دولت در امور سلامت به ۵۰ درصد میانگین جهانی رسیده است یعنی درحالیکه ما انقدر ژست می‌گیریم که اندازه اقتصاد ما رتبه ۲۰ دنیا است، مسئولیت پذیری در حوزه سلامت از ۱۲۰ کشور پایین‌تر است.

 

در اثر این سیاست نابخردانه شوک درمانی در حیطه سلامت شاخص دیگری به نام پرداخت از جیب وجود دارد. در کشور‌های صنعتی مردم ۵ درصد هزینه‌های سلامت را از جیب خود می‌دهند، استاندارد قابل قبول جهانی ۱۰ درصد و میانگین جهانی ۱۸ درصد است.

این شاخص در ایران بیش از ۶۰ درصد است.

طی این سی سال گذشته دائما درصد جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند، در حال افزایش بوده است.

منبع اقتصاد۲۴

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها