فروش 100.000 میلیارد ریال گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری ازسوی بانک ملت

فروش مرحله سوم گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نام بانک ملت از روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه سال جاری شروع شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، یکصد هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری را با نرخ سود علی الحساب 18 درصد سالیانه به فروش می رساند.

بر اساس این گزارش، فروش این اوراق از روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه امسال شروع خواهد شد و تا اتمام مبلغ منتشره ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نام بانک ملت، دارای تاریخ سررسید یک سال پس از تاریخ انتشار خواهد بود.

این گزارش حاکی است، نرخ سودعلی الحساب اوراق یادشده، 18 درصد سالانه و قابل پرداخت در مقطع ماهانه و نرخ سود بازخرید آن، قبل از تاریخ سررسید معادل 10 درصد سالیانه خواهد بود.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها