معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شرکت گل گهر:

نیروهای انسانی سرمایه اصـلی شرکت هسـتند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر گفت: در هر سازمان یا شرکتی نیروی انسانی ارزنده ترین منابع آن شرکت محسوب می شود.

در شرکت های صنعتی و معدنی که خلاقیت، تعهد و مدیریت هزینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ارزش های نیروی انسانی به مراتب بیشتر است و سرمایه اصلی شرکت می باشد. مهندس مجید علیدادی در گفت‌وگو با نشریه گل‌گهر، افرود: در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سعی شده است در مرحله جذب، آموزش و نگهداری نیروی انسانی به بهترین نحو عمل شود و این اقدام باعث توانمندسازی نیروی انسانی شده است به گونه ای که بر اساس شایستگی ها پرسنل ارتقا می یابند. مدیران و معاونین شرکت کسانی بوده اند که رده های مختلف سازمانی را در شرکت طی کرده اند. امروزه مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر کسی است که همه رده های سازمانی را در داخل شرکت طی کرده است.  وی ادامه داد: در اقداماتی هم که در دستور کار داریم موضوعاتی همچون تونمندسازی، جانشین پروری و توجه به شایستگی های افراد را محور اصلی ارتقای نیروی انسانی قرار خواهیم داد. علیدادی در پاسخ سوالی پیرامون چالش‌هایی در حوزه منابع و سرمایه انسانی شرکت گل‌گهر، گفت:

با توجه به تعداد پرسنلی که در منطقه معدنی و صنعتی گل گهر مشغول به کار هستند و حدود ۲۵ هزار نفر می شوند، یکی از چالش های اصلی پیش روی ما جذب و تامین نیروی انسانی توانمند در آینده است که در تدوین استراتژی منابع انسانی به این مهم خواهیم پرداخت. وی در رابطه با برنامه‌های کوتاه مدت، بلندمدت و چشم‌اندازی در پیش روی حوزه منابع و سرمایه انسانی این شرکت اظهار کرد: در کوتاه مدت؛ آموزش، توانمندسازی و حفظ نیروی انسانی از اقدامات اصلی است که در دستور کار داریم. برای بلند مدت؛ آینده نگری پرورش و شناسایی نیروی انسانی ماهر و حرفه ای را در دستور کار داریم که بایستی نگاه کلان به آن شود و با تعامل با دانشگاه ها این موضوع در حال پیگیری است. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شرکت گل‌گهر افزود: شیوع ویروس کرونا با توجه به نوع کسب و کار، تاثیرهای مختلفی را بر شرکت ها گذاشت؛ در صنایع معدنی در این دوره، نیروهای انسانی خلاقیت خود را بروز داده و سعی کردند با خلاقیت و ارائه ایده های نو متناسب با شرایط، حضور فیزیکی کمتری داشته باشند که این اقدام خود نقش سرمایه انسانی را بیشتر و پررنگ تر نشان میدهد.  وی در پایان ضمن تبریک روز و هفته ملی منابع انسانی گفت: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، سرمایه انسانی را سرمایه اصلی شرکت می داند و با توکل بر خداوند متعال و همت همه همکاران و کارکنان شرکت و شرکت های منطقه بوده که امروز این شرکت به عنوان گل سرسبد شرکت‌های معدنی و صنعتی مطرح است.

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها