یارانه جدید در راه است + جزئیات و مبلغ واریزی

در بودجه 1400 سازمان برنامه و بودجه موظف نزدیک به 25 هزار تومان یارانه جدید به خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز پرداخت کند.

بر اساس بودجه سال آینده سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی به طور میانگین یارانه ای معادل سی و سه کیلو گرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بعد خانوار ، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آن ها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص دهد.

 

 

یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه می شود و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می گردد و صرفا جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.با این حساب معادل 33 کیلو گرم گاز مایع رقمی در حدود 24 هزار و 750 تومان می شود زیرا نیم لیتر بنزین سهمیه ای معادل 750 تومان است.

 

منابع یارانه گازی

منابع یارانه جدید 1400 قرار است از محل تغییر قیمت سوخت گاز مایع فراهم می شود بر اساس این قانون قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه ای تعیین شده است. هزینه سوخت مایع در سال جاری در حدود 800 تومان بوده است که با این حساب سال آینده به هزار تومان افزایش خواهد یافت. دولت در بودجه موظف شده منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گازمایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقیمانده آن مطابق جدول تبصره (۱۴) برای توسعه زیرساخت استفاده از گازمایع در ناوگان حمل و نقل استفاده کند.با این حساب در سال آینده علاوه بر یارانه نقدی و یارانه معیشتی بخشی از مردم یارانه گازی نیز دریافت می کنند.


 

‍‍‍

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها