اردشیر سعدمحمدی:

راهی جز حرکت به سمت اقتصاد بازار نداریم

اردشیر سعدمحمدی گفت: در بحث بازار باید اول تکلیف مشخص شود که می خواهیم به اقتصاد آزاد ورود کنیم یا نه؟ اگر قرار است ملغمه ای از همه چیز باشد شرایط به همین شکل باقی می ماند.

در همین راستا اکنون سیستم قیمت گذاری شناور را در پیش گرفته ایم اما موضوع مهم برای اقتصاد و صنعت کشور این است که راهی جز حرکت به سمت بحث علمی و اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا نداریم و به این سمت خواهیم رفت.

به گزارش می متالز، اردشیر سعدمحمدی سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در میزگرد «تعاملات دو حوزه فولاد و سنگ آهن، چالش ها و راهکارها و صاردات در دوره پسا ترامپ» در یازدهمین همایش چشم اندازی صنعت فولاد و سنگ آهن گفت: واقعیت این است که در حوزه فولاد امسال به ۲۱ میلیون تن بلوم و بیلت می رسیم درحالی که مصرف ما ۱۲ میلیون تن برآورد شده در نتیجه نیازمند صادرات هستیم. ۵ میلیون تن از این شمش توسط بنگاه های کوچک و القایی ها تولید می شود که به لحاظ کیفی موضوعاتی درمورد آنها مطرح است. وی افزود: در ورق نسخه ای به غیر از شمش نیاز است. 

میزان تولید ورق ۱۱ میلیون تن است درحالی که میزان مصرف با توجه به تقاضا بیشتر از این میزان است؛ بنابراین در تامین تقاضا، تامین تقاضای زیر ۵ میلیمتر بیشتر از سایر ورق هاست و در این بخش دچار مشکل می شویم.

سعدمحمدی خاطرنشان کرد: سوال این است که اگر قرار است آرامش در بازار فولاد برقرار شود نیازمند سرمایه گذاری در کدام بخش هستیم؟ به این ترتیب سرمایه گذاری ها باید جهت دار باشد.

حرکت به سمت مکانیسم بازار

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت به حوزه تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: 

در بحث بازار باید اول تکلیف مشخص شود که می خواهیم به اقتصاد آزاد ورود کنیم یا نه؟ اگر قرار است ملغمه ای از همه چیز باشد شرایط به همین شکل باقی می ماند. 

سعدمحمدی در پایان اظهار داشت: در حال حاضر سیستم قیمت گذاری شناور را در پیش گرفته ایم و وزارت صمت در برهه هایی ناچار به کنترل در حوزه قیمت شده است اما موضوع مهم برای اقتصاد و صنعت کشور این است که راهی جز حرکت به سمت بحث علمی و اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا نداریم و به این سمت خواهیم رفت.

‍‍‍

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها