این استان ها گران ترین استان در آذرماه بودند

عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور در آذرماه امسال نسبت به آبان‌ماه دو درصد افزایش داشته. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار کشور مربوط به استان آذربایجان غربی با ۴.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با یک درصد افزایش نسبت به ماه قبل آن است.

این استان ها گران ترین استان در آذرماه بودند

عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور در آذرماه امسال نسبت به آبان‌ماه دو درصد افزایش داشته. در این ماه بیشترین  نرخ تورم  ماهانه خانوار کشور مربوط به استان آذربایجان غربی با ۴.۵ درصد افزایش و کمترین  نرخ  تورم  ماهانه  مربوط به استان خوزستان با یک درصد افزایش نسبت به ماه قبل آن است.

این میان درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل، یا همان  تورم نقطه به نقطه  برای خانوارهای کشور به ۴۴.۸ درصد رسید. بیشترین  نرخ تورم نقطه به نقطه  به استان کردستان با ۵۴.۲ درصد و کمترین رقم آن به استان قم با ۴۱.۲ درصد رسیده است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به عدد ۳۰.۵ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان با ۳۵.۳ درصد و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۲۷.۲ درصد بوده است.

منبع: اقتصاد نیوز

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها